Herstelgericht aan de slag met cultureel erfgoed | Courses

Van documenten kan je leren. Archieven bezitten immers de kracht om mensen aan het denken te zetten en ervaringen uit te wisselen. Daarom zet onze HerstelAcademie zet sinds enkele jaren in op een positieve samenwerking met de sector voor cultureel erfgoed. Deze vorming staat in planning en wacht op concrete data