Hoogsensitiviteit | Courses

Hoogsensitiviteit is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk, een stukje temperament dat je maakt tot wie je bent. Hoogsensitieve mensen raken sneller overprikkeld, reageren emotioneel intenser en zijn zich sterker bewust van de subtiele signalen in hun omgeving.