maandelijks herstelcafe | Courses

Een herstelcafe is een moment en plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op hun weg naar herstel. Voorop staat het leren van elkaar. In elke sessie wordt gewerkt rond een vooraf vastgelegd thema.

De herstelcafes gaan door op twee locaties : elke tweede dinsdag van de maand in de KlApper (ontmoetingsruimte 3e verdiep van De Link)Antwerpsestraat 179 Mortsel. Elke vierde dinsdag van de maand in het aanloopadres van beschut wonen Antwerpen, Lange Lozanastraat 9 te 2018 Antwerpen. Vanaf april 2022 verhuist BW Antwerpen naar de Falconrui 51 te 2000 Antwerpen.