maandelijks herstelcafe | Courses

Een herstelcafe is een moment en plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op hun weg naar herstel. Voorop staat het leren van elkaar. In elke sessie wordt gewerkt rond een vooraf vastgelegd thema. De herstelcafes gaan door in De Link, Antwerpsestraat 179 Mortsel, telkens op de 2e dinsdagavond van de maand IN OKTOBER ZAL ER GEEN HERSTELCAFE ZIJN. VOLGENDE BIJEENKOMST VOORZIEN WE OP DINSDAG 10 NOVEMBER.