Our courses

Herstel in eigen kracht

Van eenzaam-heid naar verbinding

Psychose beter begrijpen

Stress, een wankel evenwicht

Een antwoord op depressie

Herstelverhaal schrijven

Verslaving

Sessie over piekeren ism BRIK

De kunst van herstel