Omgaan met (heftige) emoties | Courses

Emoties kunnen heftig zijn, ze kunnen je helemaal overspoelen. Ze kunnen je doen gloeien, wankelen, optillen of neerhalen. In deze module duiken we in je gevoelswereld en onderzoeken we wat emoties en gevoelens precies zijn, waarom ze nuttig en nodig zijn en welke rol ze in je leven spelen. Daarna gaan we dieper in op hoe je met pijnlijke, moeilijke of heftige emoties kan omgaan.