Sterk naar het werk | Courses

Overweeg je om stappen te zetten naar werk? Zit je hierbij met vragen, bedenkingen of onduidelijkheden?
Tijdens deze cursus krijg je info omtrent verschillende tewerkstellingsvormen, begeleidings– en
ondersteuningsmogelijkheden, combineerbaarheid van werk met verschillende uitkeringssituaties.

Ontdek jouw talenten en hoe je deze kan inzetten of verder ontwikkelen. Rekening houdend met wie
je bent, met wat je wil en kan, je sterktes en je kwetsbaarheid, maak je in groep een eerste aanzet
tot jouw persoonlijk stappenplan.