Maandelijks herstelcafe Antwerpen

Zoek je een plek waar je met lotgenoten op een veilige manier kan praten over het omgaan met een psychische kwetsbaarheid ? Praten en uitwisselen met elkaar werkt. Herstelcafes worden begeleid door een duo ervaringsdeskundigen.

Een herstelcafe is een moment en plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op hun weg naar herstel. Voorop staat het uitwisselen van ervaringen, inzichten en leren van elkaar. In elke sessie wordt gewerkt met een vooraf vastgelegd thema.

We zoeken hierbij naar kleine en grote tips, die op een herstelgerichte wijze een positieve bijdrage in het leven betekenen. In elke sessie wordt gewerkt met een vooraf vastgelegd thema.

Thema voor het komende herstelcafé 23/7 in Antwerpen is : Hoe omgaan met stilte.

Wie zich inschrijft, wordt ook verwacht. Veranderen je plannen, gelieve dan te verwittigen zodat we iemand anders kunnen aanspreken. Graag een seintje naar valerie.dujardin@beschutwonenantwerpen.be en joost.deloecht@beschutwonenantwerpen.be of 0489 53 81 30.

 

Deel dit artikel:

4e dinsdag (23/7) 18.00-19.00 in Antwerpen

De Rui, Falconrui 51 Antwerpen

0
Ontdek alles over regio Antwerpen, Voor- en Noorderkempen
Partners