'Lesgeven aan de HerstelAcademie' - online
Sold Out
When
18/05/2021 09:30 - 13:00
20/05/2021 09:30 - 15:30
See all lessons
Location
CAW Asse, Poverstraat 75 b48, 1731 Asse
Price
0.00
Rest0 seats
Description
Voor ons aanbod voor het schooljaar 2021-2022 zijn we actief op zoek naar lesgever. Daarom bieden we een korte cursus aan waarin we ons richten op twee thema's die in de originele train-de-trainer aan bod komen nl. 'lesgeven aan een HerstelAcademie' (lesgeven in co-creatie) en 'co-productie'. 


Wie kan er deelnemen?

De cursus is bedoeld voor 

  • Ervaringsdeskundigen die een positief verhaal kunnen brengen rond een thema dat een fundamentele impact heeft (gehad) op hun leven, dat van een familielid of een naast.  of waarover men professionele kennis heeft. 

  • Hulpverleners die een positief verhaal kunnen brengen rond hun expertise en kennis hebben rond de herstelgedachte.


We verwachten van de deelnemers dat ze weten wat een HerstelAcademie is, akkoord zijn met de kernprincipes van een HerstelAcademie en een steentje wensen bij te dragen bij het aanbod van de HerstelAcademie binnen onze regio, uiteraard in samenspraak met wat haalbaar is. 

Mensen die nog geen stappen hebben gezet in hun herstelproces adviseren wij om eerst in te schrijven voor het basisaanbod van de HerstelAcademie of elders een opleiding te volgen.

Na afloop ontvang je een certificaat voor de onderdelen 'lesgeven aan een HerstelAcademie' en 'werken in co-productie.' 

O.w.v. de huidige corona-maatregelen zal de cursus online doorgaan
Practise info
Wat kost het?


Voor deze cursus streven we naar een 50/50-verhouding van deelnemers met ervaringskennis en professionele kennis. We vragen om bij voorkeur in te schrijven als duo. Lukt dit niet, dan proberen we achteraf een match te zoeken. 

  • Deelname is gratis voor personeelsleden en ervaringsdeskundigen van de financieel steunende partners (CGG Ahasverus, CGG Passant, CAW Halle-Vilvoorde, De Raster en Sint Alexius). 

  • Professionelen binnen de regio: €150

  • Deelnemers van buiten de regio: €300

  • Ervaringsdeskundigen: €20


Na inschrijving krijgt u van ons een onkostennota met het juiste bedrag. Dit dient u te betalen om uw inschrijvingen te bevestigen.
Partners