Train de trainer
Sold Out
When
Location
...
Price
0.00
Rest0 seats
Description
Wanneer je de cursus volgt krijg je zicht op hoe er precies aan de academie wordt gewerkt en verwerf je vaardigheden om eventueel als trainer aan de slag te gaan aan de academie.

Wie kan er deelnemen aan ‘Train de trainer’?

De cursus is bedoeld voor:mensen die een positief verhaal kunnen brengen rond een thema dat een fundamentele impact heeft (gehad) op hun leven.


 • familieleden of naastbetrokkenen die een positief verhaal kunnen brengen rond een thema dat een fundamentele impact heeft (gehad) op hun leven.

 • hulpverleners die een positief verhaal kunnen brengen rond hun expertise en kennis hebben rond de herstelgedachte.


We verwachten van de deelnemers dat ze weten wat een HerstelAcademie is, akkoord zijn met de kernprincipes van een HerstelAcademie en een steentje wensen bij te dragen bij het aanbod van de HerstelAcademie (in hun regio), uiteraard met steeds de overweging van wat haalbaar is.

Mensen die nog geen stappen hebben gezet in hun herstelproces adviseren wij om eerst in te schrijven voor het basisaanbod van de HerstelAcademie of elders een opleiding te volgen.
Teachers:
Practise info
Het programma:

 • dagdeel 1 : de HerstelAcademie is sàmen doen !
  over de sleutelelementen van een HerstelAcademie en de kwaliteitscriteria van de academie.

 • dagdeel 2 : inspirerend werken met groepen
  aangeboden door Trefpunt zelfhulp

 • dagdeel 3 : onthaal van studenten en werken met persoonlijk leerplan
  we vinden het belangrijk dat studenten zich goed voelen in de cursussen en dingen leren die ze zelf belangrijk vinden. We leren hoe we een onthaalgesprek doen, o.a het uitklaren van studiebehoefte aan de hand van een persoonlijk leerplan.

 • dagdeel 4: samen een cursus maken…   hoe doen we dat ?
  over het maken van een cursusplan, opstellen leerdoelen, de opbouw van het cursusmateriaal…

 • dagdeel 5 : lesgeven aan de school
  over het aanbod van herstelmodules; o.a. Herstel & Jezelf, Herstel & communicatie, e.a.
  Concreet oefenen aan de hand van het gemaakte cursusplan van dagdeel 4.


Wat kost het?

Voor deze cursus streven we naar een 50/50-verhouding van deelnemers met ervaringskennis en professionele kennis. Graag inschrijven in DUO.

De prijs bedraagt 100 euro voor een duo,
25 € voor een deelnemer die zich niet via een organisatie inschrijft.
Voor organisaties buiten de regio van Halle-Vilvoorde is de kostprijs 300€ voor een DUO.
Partners