Werken | Courses

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Werk kan zowel een energie-gever als energie-vreter zijn. In deze cursussen bekijken we wat werk kan betekenen voor jou en hoe dit hoopvolle/ veerkrachtige/ motiverende een plaats kan innemen in jouw herstelproces.