Positief denken en doen
Active
When
22/11/2021 13:30 - 16:00
29/11/2021 13:30 - 16:00
See all lessons
Location
Thomas More, Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
Price
15.00
Rest5 seats
Description
Positief denken..? Een keuze…?
Gewoon genieten.. door onze denkwijze te veranderen…?

Problemen zijn onafscheidelijk verbonden met ons bestaan. Ze zijn niet in sé slecht of moeilijk, ze zijn een teken van leven. Ieder probleem bevat echter ook de kiem van de oplossing.

In een drietal sessies proberen we wat inzicht te geven in ‘hoe kan je via een andere denkwijze positief in je dagelijks leven aan de slag bij soms uitzichtloze chronische situaties’. Positief leren denken is in de eerste plaats doelgericht leren denken: precies weten wat je wenst te bereiken.

In een aantal stappen proberen we die positieve mentale ingesteldheid succesrijk te maken. Dit inzicht leidt tot een toename van de kwaliteit van ons persoonlijk leven en van ons functioneren in de samenleving. Deze kwaliteitsverbetering schept dan weer nieuwe positieve gevoelens wat complementeert in de beweging denken-emotie-gedrag.

Sessie 1: Wat belangrijk is in het begin, is dat je je simpelweg bewust wordt dat er denkfouten bestaan en dat je probeert om die fouten die op jou van toepassing zijn, te herkennen. Zo kan je het proces van luisteren naar de stijl en de thema’s van jouw ‘had ik maar’-gedachten in gang zetten.

Sessie 2: Wat zijn de pijlers van het positief denken en welke hindernissen kom je tegen?

Sessie 3: Hoe kies je voor positief denken en hoe leer je bepaalde technieken die je daarbij helpen?

Vanuit praktische voorbeelden oefenen we samen in het scheppen van welbehagen door te kiezen voor een bepaalde inhoud van ons bewustzijn.

Was tot nu toe je glas soms ‘ half leeg’? Dan wensen we je na deze vormingsactiviteit voortaan een ‘half vol’ glas toe!
Teachers: duo ervaringsdeskundige en professional
Practise info
€5 / sessie

Deze reeks gaat door op Campus Turnhout van Thomas More.
Het lokaal waar jullie worden verwacht, zal in de herinneringsmail (een week op voorhand) worden meegegeven.
Partners