Ben ik klaar voor verandering? | Courses

Module van het lange type, waarin je via 12 sessies vanuit een IRB Individuele Rehabilitatiegerichte Benadering. Stapsgewijs inzichten vergaart, en doelgerichte stappen kan zetten. De sessies zijn themagericht en wekelijks.