Op eigen kracht | Courses

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik? Wat weet ik? Wat kan ik?

We zoeken samen naar de antwoorden op deze vragen. Vervolgens gieten we deze in een overzicht, een krachtenmatrix. Zo weet je vanuit welke sterktes je het leven kan aanpakken.