Train de Trainer | Courses

Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen die vanuit hun eigen kennis en/of ervaring wensen mee te werken aan de HerstelAcademie.
De cursus ‘Train de Trainer’ vormt de basis voor aanstaande trainers en andere medewerkers. Wanneer je deze cursus volgt, krijg je zicht op hoe er precies aan de academie wordt gewerkt en verwerf je vaardigheden om als trainer aan de slag te gaan aan de academie.

We leggen uit wat herstel inhoudt. Ook de basisprincipes en structuur van een HerstelAcademie lichten we toe. We bekijken hoe je inspirerend kan werken met groepen. Hoe ziet het onthaal eruit? En wat is een onthaalgesprek? Hoe verloopt een inschrijving en welke rollen zijn er zoal? We zoomen dieper in op de productie van een cursus en de voorbereiding van een les. In de laatste les tenslotte geven jullie zelf een stukje les.