Omgaan met eenzaamheid
Eén van de grote problemen van onze tijd is eenzaamheid.  We bekijken hoe eenzaamheid en alleen-zijn zich verhouden tot elkaar. Hoe beïnvloedt eenzaamheid je blik op jezelf en de wereld. 
We bieden een aantal hulpmiddelen aan om de negatieve spiraal te doorbreken en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten