Train-de-trainer
Sold Out
When
17/11/2021 09:00 - 12:00
24/11/2021 09:00 - 12:00
See all lessons
Location
Leuven
Price
0.00
Rest0 seats
Description
De cursus Train-de-Trainer’  vormt de basis voor aanstaande trainers en medewerkers aan de HerstelAcademie.

Wanneer je de cursus volgt, krijg je zicht op hoe er precies aan de academie wordt gewerkt en verwerf je vaardigheden om als trainer aan de slag te gaan aan de academie.

Wie kan deelnemen aan de train-de-trainer?

De cursus is bedoeld voor:
[left]

 • mensen die een positief verhaal kunnen brengen rond een thema dat een fundamentele impact heeft (gehad) op hun leven;

 • familieleden of naastbetrokkenen die een positief verhaal kunnen brengen rond een thema dat een fundamentele impact heeft (gehad) op hun leven;

 • hulpverleners die reeds voorkennis hebben rond de herstelgedachte.


We verwachten van de deelnemers dat ze weten wat een herstelacademie is, akkoord zijn met de kernprincipes van een HerstelAcademie en een steentje wensen bij te dragen bij het aanbod van de HerstelAcademie, uiteraard met steeds de overweging van wat haalbaar is.
[/left]
We streven ernaar een groep van 6 duo's te vormen, waarbij elk duo bestaat uit een ervaringsdeskundige en een professional. De vorming bestaat uit 5 dagdelen waarvan de inhoud variëren op basis van feedback en ervaringen. 

 • Dagdeel 1: De HerstelAcademie is samen doen
  Samen een cursus maken en geven van de cursus, over werken met de SLOWLI-code,
  sessieplan, leerdoelen, de opbouw van het beschikbaar cursusmateriaal…

 • Dagdeel 2: Onthaal van studenten en persoonlijk leerplan
  Wat vinden we van een onthaalgesprek en wat dient er aan bod te komen, wie neemt dit af,…
  De trainer als instrument: hoe zet ik mezelf en mijn verhaal in binnen de HerstelAcademie?

 • Dagdeel 3: Samen een cursus maken… hoe doen we dat?
  Over het maken van een cursusplan, opstellen leerdoelen, de opbouw van het cursusmateriaal, ….

 • Dagdeel 4: Lesgeven aan de HerstelAcademie
  Over het aanbod van reeds bestaande herstelmodules, zoals bijvoorbeeld "Herstel & Jezelf".
  Evenzeer kunnen de trainers-in-spe zelf voorstellen doen. Originele ideeën die bijdragen aan herstel zijn altijd welkom. 
  Concreet oefenen aan de hand van het gemaakte cursusplan van dagdeel 3.

 • Dagdeel 5: Inspirerend werken met groepen Aangeboden door trefpunt zelfhulp


We proberen om ieder jaar een Trainer Trefdag te organiseren waarop trainers (over de regio's heen) elkaar leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze trefdag geeft de trainers ook de mogelijkheid een "nieuw" duo te vormen om eventueel samen een module te ontwikkelen die het aanbod van de HerstelAcademie verder uit te bouwen. 
Practise info
meer  info ? oostbrabant@herstelacademie.be

De cursus wordt gratis aangeboden voor mensen die in de regio Oost-Brabant wonen en ook in deze regio modules willen geven.  Voor personen buiten onze regio vragen we 25 euro.

De cursus zal doorgaan in de jeugdherberg 'De Blauwput' achter het station van Leuven. Dus goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Adres :  Jeugdherberg 'De Blauwput'
             Martelarenlaan 11 A, 3010 Leuven
Partners