Our courses

Perfectionisme begrijpen

Herstelgericht aan de slag met cultureel ergoed

Van psychose naar herstel

Omgaan met bipolaire stoornis

Maak kennis met het taboe

maandelijks herstelcafe