Een open huis op woensdag | Courses

Samen met onze ervaringswerkers lanceren we een nieuw project : een open huis waar je terecht kan met jouw vragen rond je herstel (of dat van een naaste). Een goeie babbel met een ervaringsdeskundige kan jouw vragen in een ander licht zetten. Ben je de muren om je heen een beetje beu? Wil je jouw verhaal over je herstel en omgaan met je kwetsbaarheid eens kwijt ? Dan ontvangen onze ervaringswerkers je voortaan elke woensdag op de herstelverdieping van De Link, Antwerpsestraat 179, Mortsel. Onze ervaringswerkers bieden geen therapeutische gesprekken maar wel een luisterend oor in jouw zoeken naar herstel. Dit aanbod wil alvast een opstapje zijn naar een ruimer project waar ervaringswerk en herstel voorop staan. We starten woensdag 7 oktober van 10.00-16.00. Omwille van corona maatregelen ontvangen we een beperkt aantal bezoekers. Op ons startmoment 7 oktober, graag op afspraak. De volgende woensdagen hanteren we een open deur maar eveneens met beperkt bezoekersaantal. Toch voor alle zekerheid graag een afspraak ? Dat kan. Contact en info : antwerpen@herstelacademie.be en telefonisch 0474.88.59.35 (dinsd,woensd, dond) Adres : De Link, Antwerpsestraat 179 Mortsel - 3e verdiep