Hoogsensitiviteit als kracht | Courses

2 sessies over de theorie rond hoog sensitiviteit, de verschillende vormen en de praktijk.