wandelend stilstaan bij jezelf (in planning) | Courses

4 wandelsessies in de natuur waarbij we stilstaan bij hoe de natuur "niet spreekt maar veel zegt" en hoe we zelf ook onderhevig zijn aan evolutie, groei en herstel. je kan inschrijven voor de reeks van 4 of per wandelsessie afzonderlijk