Omgaan met stress
Meer begrijpen hoe stress werkt. Wanneer ervaren we te veel stress en kunnen we ook te weinig stress ervaren? Hoe kan je met deze info aan de slag? We geven heel wat tips en oefeningen om positief om te gaan met stress.
Trainers: Ann Verschuere en ervaringsdeskundige