WERKGROEP
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en Mentalis ondersteunen de opstart van HerstelAcademies in Vlaanderen. Zij organiseren een Werkgroep.
Deze Vlaamse Werkgroep HerstelAcademie is een ondersteunend platform voor alle regio's die een werking wensen op te zetten volgens de uitgangspunten van een HerstelAcademie.

Eerstvolgende bijeenkomst:

Waar: Muntpunt - Munt 6, - 1000 Brussel
Wanneer:  06/12/2018 10.00u - 13.00u

Deelnemen aan dit overleg is mogelijk, gelieve vooraf te mailen naar info@herstelacademie.be

Dank aan alle medewerkers! 

De HerstelAcademie startte in Vlaanderen vanuit CGG Ahasverus. Het project kunnen groeien door de medewerking van een enthousiaste ploeg  partners en vrijwilligers die het initiatief mee vorm geven en telkens klaar staan om in te springen waar nodig.

We danken ook de vele schouderklopjes van inspirerende mensen die we de afgelopen jaren hebben mogen ontmoeten.

In het bijzonder denken we aan prof. dr. Guido Pieters, prof. Geoff Shepherd (IMROC) , het "Recovery Innovations Center" in Arizona, "The Nottingham Recovery College" in Nottingham - met in het bijzonder Julie Repper, Helen Brown en Scott Pomberth
Tien sleutelelementen van een HerstelAcademie
Uitgangspunten van een HerstelAcademie
AcademieBOX HerstelAcademies
Op deze online AcademieBOX worden alle documenten, cursussen en materialen gedeeld, iedere regionale academie heeft er toegang toe.
Contact us

Your message sent