Geestelijke gezondheid | Courses

De hindernissen die we ontmoeten op weg naar herstel kunnen heel verscheiden zijn. Sommige onder ons kampen met een verslaving, anderen met een depressie, weer anderen met trauma's, angst, of eenzaamheid. Het legertje 'boosdoeners' in onze strijd naar welzijn is heel uitgebreid.
Hoe pak ik de essentie aan van waar ik mee worstel?