Vlaanderen verankert HerstelAcademie

Vlaanderen investeert in de uitbouw van de HerstelAcademie, onder impuls van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. De Vlaamse Regering kent voor de periode december 2023 tot en met december 2025 1,58 miljoen euro toe aan 13 HerstelAcademies.

Onder impuls van de relancemiddelen uit het plan ‘Vlaamse veerkracht’ is het aantal cursussen en cursisten in de HerstelAcademies de afgelopen jaren gestegen.

De Vlaamse Regering investeert nu verder in de HerstelAcademie. Met deze middelen kan het reeds uitgebouwde aanbod verder gezet worden en worden de HerstelAcademies gestimuleerd tot het verbreden van de instroom en het verlagen van drempels om van dit aanbod gebruik te maken.

Deze verankering is het resultaat van 2O jaar pionierswerk van verschillende ggz-partners in Vlaanderen.

Psyche zal in de toekomst blijven instaan voor ondersteuning en coördinatie van de HerstelAcademie.

Wat is een HerstelAcademie?

HerstelAcademies bieden een open cursusaanbod, gericht naar iedere burger, rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel en mentale veerkracht.

De cursussen zijn kortlopend en worden begeleid door een professional en een ervaringswerker, waarbij de nadruk ligt op samen leren.

Ruim 2600 mensen vonden in 2023 hun weg naar het aanbod van 461 cursustitels.