maandelijks herstelcafe | Courses

Een herstelcafe is een moment en plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op hun weg naar herstel. Voorop staat het leren van elkaar. In elke sessie wordt gewerkt rond een vooraf vastgelegd thema