Omgaan met donkere gedachten

Noord-West-Vlaanderen
Dingen beter begrijpen

Heb je last van ‘donkere gedachten’ die je dagelijks leven binnendringen en je soms moeilijk loslaten? Je bent niet alleen. In een veilig kader kan je, ondersteund door een ervaringsdeskundige en een begeleider, met andere lotgenoten hierover praten.

In de eerste sessie leren we mekaar kennen, maken we afspraken om de groep zich goed en veilig te laten voelen, en geven we samen woorden aan wat donkere gedachten en gevoelens voor ons betekenen.

In de tweede sessie vertrekken we vanuit bestaande kennis over donkere gedachten, om een beter begrip te krijgen van wat er gebeurt.

In de derde sessie zoomen we in op gevoelens en gedachten en gaan we aan de slag rond denkfouten die we maken en bekijken we hoe we kunnen “omdenken”.

In de vierde sessie bekijken we alle hulpbronnen die we zowel zelf als met onze naasten kunnen inzetten en kijken we terug op het proces.

Lesgevers zijn Bart Meeus en Martine Verbeeke

Deel dit artikel:
Inschrijven

Maandag avond 9, 16, 23 en 30 september telkens van 19.00 tot 21.30 uur

Avansa Brugge
Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

28
Ontdek alles over regio Noord-West-Vlaanderen
Partners