Omgaan met eenzaamheid

Noord-West-Vlaanderen
Dingen beter begrijpen

In deze cursus bekijken we wat eenzaamheid betekent voor jou en welke soorten eenzaamheid er zijn. We zetten ook stappen naar buiten; hoe en waar kun je mensen ontmoeten?

In de eerste sessie stellen we ons de vraag of eenzaamheid hetzelfde is als alleen zijn. We grasduinen in de literatuur en gaan na wat eenzaamheid specifiek voor ieder van ons betekent.

In de tweede sessie staan we stil bij de diverse gradaties in eenzaamheid: kortdurende, sociale en langdurige eenzaamheid. We leren dat eenzaamheid niet op zichzelf staat en tal van emoties oproept. We staan stil bij deze emoties en bij de impact ervan op ons zelfvertrouwen en welbevinden.

In de derde sessie tonen we aan dat het hebben van een netwerk belangrijk is om eenzaamheid tegen te gaan. We brengen onze netwerken in kaart en gaan dieper in op de drempels die we ervaren bij de uitbouw ervan. We gaan tevens na welke stappen we kunnen zetten om ons netwerk te verbreden.

In de vierde sessie gaan we daadwerkelijk “uit ons kot”. We bezoeken plekken waar we andere mensen kunnen ontmoeten en gaan na of we zo ons netwerk kunnen vergroten.

Lesgevers zijn Guy Surmont en Heidi Vantiggelen

Deel dit artikel:
Inschrijven

Dinsdagen 12, 19 en 26 november en 3 december telkens van 14.00 tot 16.30 uur

Dienstencentrum Mirte
Rollebaanstraat 8
8730 Beernem

28
Ontdek alles over regio Noord-West-Vlaanderen
Partners