Een vorming aan de Herstelacademie Kempen wil iedereen ondersteunen in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Deze vormingen worden georganiseerd op verschillende locaties in regio Kempen.

Je leert je eigen krachten en talenten ontdekken en op een positieve manier inzetten.

Je gaat aan de slag met je eigen leerdoelen en die van anderen

  • We leren samen van elkaar, in groep
  • Op een creatieve en educatieve manier
  • Gegeven door professionals en ervaringsdeskundigen
  • Met het accent op veerkracht en hoop
Meer info en ons programma kan je vinden in deze brochure.
Daarnaast geeft deze flyer een beknopt overzicht van ons programma voor dit voorjaar. 

Onze vormingen kosten €5 per sessie/per deelnemer.
TIP: wendt u tot uw plaatselijke OCMW en ga na of u (onder bepaalde voorwaarden) beroep kan doen op een tegemoetkoming. Vraag naar: sociaal cultureel participatiefonds

Partners