Het plezier van filosoferen

Het doel van deze inleidende cursus is om even stil te staan bij enkele filosofische kwesties.  

De eerste sessie is vooral kennismaking en inleidend, waarbij we trachten te achterhalen wat filosofie en filosoferen eigenlijk is. 

In de tweede sessie zoeken we naar het wezen van de mens. 

De derde sessie staat in teken van hoe we tot een goed leven kunnen komen. 

De vierde sessie handelt over al hetgeen ons overstijgt en waar we woorden voor zoeken. 

Tenslotte, de vijfde sessie probeert te achterhalen hoe wij de wereld kunnen kennen.  

Elke sessie is zo opgevat dat in het eerste gedeelte er een theoretisch kader wordt gepresenteerd, waarna in het tweede gedeelte daarop kan worden gefilosofeerd in groep.  Het gaat daarbij om een eerste kennismaking met de filosofie waarbij we de drempel trachten zo laag mogelijk te houden.  Tevens wordt er gezocht naar een manier waarop het filosofische denken kan bijdragen aan een herstelproces.  

Er wordt geen voorkennis verwacht.

Dirk De Wachter – citaat ‘Vertroostingen’:

“Filosofie is zeer wezenlijk voor de maatschappij. Mensen moeten leren nadenken en vragen durven stellen die niet altijd te beantwoorden zijn.”

Praktische info

Deze cursus bestaat uit vijf lesmomenten. De kostprijs bedraagt 5 euro per sessie. Gelieve voor aanvang van de cursus het totaal van 25 euro te betalen.

Gelieve dit bedrag over te maken op BE 26 7775 9123 9429 indien je inschrijft voor deze cursus.

Trainers : Diederik Walravens, Sophie Keysers

Deel dit artikel:
Inschrijven

14 maart – 13:30u – 16:00u
25 maart – 13:30u – 16:00u
15 april – 13:30u – 16:00u
29 april – 13:30u – 16:00u
13 mei – 13:30u – 16:00u

CGG De Poort
Auguste Demaeghtlaan 51
1500 Halle

25
Ontdek alles over regio Halle-Vilvoorde
Partners