Omgaan met verdriet en verlies

Verlies en verdriet is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Dit kan verlies van een geliefde zijn, een goede vriend(in), een huisdier, job of gezondheid.

In deze korte avondcursus zoeken we samen naar wat verlieservaringen teweeg kunnen brengen en hoe we ermee om kunnen gaan. Je krijgt achtergrondinformatie mee over verlieservaringen en emoties en wisselen hierover uit in een kleine en veilige groep.

Deel dit artikel:

14/05/2024 19:00 – 21:00
21/05/2024 19:00 – 21:00

Welzijnscampus Geel – Fien Geerinckxstraat 71/1, 2440 Geel

10
Partners