Over Grenzen - Leuven

 

Omschrijving

‘Over grenzen’ is een lotgenotengroep voor en door overlevers van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan over fysiek, psychisch en/of seksueel geweld. Het is een gesloten groep waar er op een respectvolle manier wordt omgegaan met elkaars verhaal en elkaars gevoelens. ‘Over grenzen’ wil een veilige plek creëren voor lotgenoten.

WAT ER NODIG IS BIJ ‘OVER GRENZEN?’

Om je eigen verhaal te kunnen delen en om naar elkaars verhalen te luisteren, is een veilige omgeving belangrijk. Over grenzen is een gesloten groep met een beperkt aantal deelnemers die gedurende een vaste periode niet verandert. Het zullen telkens vertrouwde gezichten zijn. Op die manier kunnen de lotgenoten in vertrouwen dingen delen. Wat in de groep gezegd wordt, blijft ook in de groep. Daarnaast is een veilige omgeving belangrijk om eigen grenzen te kunnen aangeven wanneer het even te veel wordt. Over grenzen is geen therapiegroep. Het is noodzakelijk dat de deelnemers naast lotgenotencontact ook kunnen terugvallen op andere begeleiding. Dat is nodig om dingen die in de groep besproken worden te kunnen bespreken of te kunnen ventileren.

WAAR GAAT ‘OVER GRENZEN’ OVER?

Spreken over grensoverschrijdend gedrag is lastig. Het kan emotioneel zijn en het is vaak taboe. Het is dus noodzakelijk om erover te kunnen praten in een veilige omgeving. Een omgeving waar er niet geoordeeld of geminimaliseerd wordt. Waar overlevers geloofd worden en erkenning krijgen. Lotgenoten zullen er voor elkaar zijn zonder oordeel, ze zullen elkaar ondersteunen en zullen supporteren voor elkaar. Er wordt gesproken over moeilijkheden, maar zeker ook over successen. De lotgenoten leren elkaar kennen en ze leren van elkaar. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn grenzen aangeven, relaties en intimiteit, dingen uit het dagelijks leven,… Wat er op dat moment nodig is. De lotgenoten ondersteunen elkaar in hun zoektocht naar herstel en eigen krachten.

DOELSTELLINGEN

− (H)erkenning vinden bij lotgenoten
− Van elkaar leren in het omgaan met
− Elkaar ondersteunen en aanmoedigen
− Zonder oordeel verhalen delen en beluisteren in een veilige omgeving
− Samen sterker worden in het aangeven van grenzen

 

Praktisch 

Maximaal 8 deelnemers (+ 18j) per reeks 

Dit is een module van vijf bijeenkomsten begeleid door Sara Eerdekens en Greet Houtmeyers.

Voor wie op een manier grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren

Voor wie naast deze groep ondersteund wordt door andere begeleiding (psycholoog, therapeut,…)

Locatie : Leuven

 

Kostprijs

Deelname is gratis

 

Starten aan de HerstelAcademie?

Inschrijven kan via de website van de Herstelacademie. Voor meer info kan je terecht bij Sara en Greet via het mailadres: praatovergrenzen@gmail.com
Er is vrijblijvend een kennismakingsgesprek mogelijk.
Twee ervaringswerkers begeleiden de sessies.

 

Deel dit artikel:
Inschrijven

– Vrijdag 22 maart
– Vrijdag 12 april
– Vrijdag 17 mei
– Vrijdag 21 juni
– Vrijdag 12 juli
telkens van 14u – 16u

Vital Decosterstraat 86,
3000 Leuven

0
Ontdek alles over regio Oost-Brabant
Partners