Samen op pad met positieve gezondheid - DIEST

Oost-Brabant
Dingen beter begrijpen

Omschrijving
Gezondheid voor iedereen! Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we ons er doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Wat heb jij nodig om je gezonder en veerkrachtiger te voelen? Met Positieve Gezondheid krijg je inzicht in wat voor jou belangrijk is. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte.  Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt en op wat hun leven betekenisvol maakt. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal in onze gezondheid.

Wat is positieve gezondheid? Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. In deze cursus gaan we met deze zes dimensies aan de slag. Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met ‘Gezonde buurt’  www.gezondebuurt.be.

Kostprijs
De prijs voor de ganse reeks bedraagt 15€. Gelieve het bedrag over te maken op het rekeningnr. BE42 1430 6222 0854 met vermelding van de naam van de cursus en jouw naam en voornaam. Van zodra je het cursusgeld hebt overgemaakt is jouw inschrijving definitief.

Praktisch
“Samen op pad met Positieve gezondheid” is een module van drie sessies. De cursus wordt gegeven door CM-gezondheidsconsulent Elisabeth en ervaringsdeskundige Martine.

Starten aan de HerstelAcademie?
Voordat je start aan de HerstelAcademie nodigen wij nieuwe deelnemers graag uit voor een onthaalgesprek. Je kan contact opnemen met een medewerker van de HerstelAcademie via herstelacademiediest@sad.be of 013 380 630.

Toegankelijkheid
DEZE LOCATIE IS TOEGANKELIJK VOOR EEN ROLSTOEL.

Deel dit artikel:
Inschrijven

27/9: 10u tot 12u
18/10: 10u tot 12u
8/11: 10u tot 12u

Vestenstraat 1, 3290 Diest

15 euro
Ontdek alles over regio Oost-Brabant
Partners