Sterk naar het werk - AARSCHOT

Oost-Brabant
Dingen beter kunnen

Omschrijving
Deze module is bedoeld voor mensen die zoekend zijn welke richting ze uitwillen op vlak van activering. Gaat dit over terug buiten komen, vrijwilligerswerk opstarten, stilstaan bij wat je eigenlijk wil, een opleiding volgen, aan de slag in een maatwerkbedrijf of een betaalde job? De opties zijn eindeloos!
We staan stil bij volgende thema’s: w
at geeft je motivatie om te werken? Wat kunnen eventuele drempels en angsten zijn en hoe ga je daarmee om? We nemen jouw kwaliteiten & talenten onder de loep. We bekijken hoe werk past binnen jouw andere levensdomeinen op dit moment en wat jouw eerste stappen zijn.
We geven verder meer uitleg over verschillende statuten, mogelijkheden & instanties om terug (op maat!) aan de slag te gaan.
Deze module wordt aangeboden samen met GTB-Gespecialiseerd Team Bemiddeling.

Praktisch
“Sterk naar het werk ” is een module van vier sessies gegeven door Denny Pollé & Ann Verstricht. Telkens 2u, met een pauze van 10 minuten.
Starten aan de HerstelAcademie?
Voordat je start aan de HerstelAcademie nodigen wij nieuwe deelnemers graag uit voor een onthaalgesprek. Je kan contact opnemen met een medewerker van de HerstelAcademie via herstelacademiediest@sad.be of 013 380 630.
Kostprijs
De prijs voor de ganse reeks bedraagt 20 €. Gelieve het bedrag over te maken op het rekeningnr. BE42 1430 6222 0854 met vermelding van de naam van de cursus en jouw naam en voornaam. Van zodra je het cursusgeld hebt overgemaakt is jouw inschrijving definitief.
Toegankelijkheid
DEZE LOCATIE IS TOEGANKELIJK VOOR EEN ROLSTOEL.
Deel dit artikel:
Inschrijven

12/4: 10u tot 12u
19/4: 10u tot 12u
3/5: 10u tot 12u
17/5: 10u tot 12u

Huis van de Mens Aarschot
Leuvensestraat 28, 3200 Aarschot

20 euro
Ontdek alles over regio Oost-Brabant
Partners